فرودگاه بين المللی امام خمينی

فرودگاه بين المللی امام خمينی

اجرای ساخت داخل و نصب و راه اندازی نقاله ها و سيستم انتقال چمدان

200 تن

سال 1380

10 ماه