سيمان داراب

شركت سيمان داراب

طراحی، ساخت و تامين كليه قطعات و تجهيزات انباشت و برداشت مواد (Reclaimer & Stacker)

50 تن

سال 1379

14 ماه