سيمان اصفهان

شركت سيمان اصفهان

طراحی كامل (پروسس، تجهيزات، برق و كنترل) ماشين آلات انباشت و برداشت مواد (استكر و ريكلايمر) برای طرح توسعه

250 تن

سال 1379

12 ماه