• Cimansazan

سیمان قائن

شركت صنايع آذرآب

تهيه نقشه های جزء و كارگاهی، تهيه روشهای ساخت و جوشكاری، نظارت بر ساخت، تغييرات در مواد و مقاطع و ارايه روشهای تصحيح در صورت ايجاد خطای ساخت

1500 تن

1370

8 ماه