سیمان داراب

شرکت سیمان داراب

نصب و راه اندازی كليه تجهيزات انبار خاك شامل انباشت و برداشت مواد (Reclaimer & Stacker) و نوارهای سالن

350 تن

سال 1379

8 ماه